Ouders

Activiteitencommissie

Haar doelstellingen zijn:

  • de betrokkenheid van ouders bij school te bevorderen
  • het schoolteam ondersteunen bij de uitvoering van haar taak
  • het financieren en mee organiseren van feesten en activiteiten voor de kinderen
  • een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van school
  • behartigt de belangen van de ouders bij de directie en medezeggenschapsraad 
  • regelt alles rondom de vrijwillige ouderbijdrage ; vaststellen, innen en beheren

 

Wie zijn wij ?

De oudervereniging bestaat uit ongeveer 6/7 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Op dit ogenblik zijn deze taken in de handen van de volgende mensen:
 

Iedere ouder kan in principe tot de activiteitcommissie toetreden. Indien de activiteitcommissie leden nodig heeft, wordt dit in de loop van het schooljaar bekend gemaakt.

 

Wat doen wij?

De activiteitencommissie houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten in en rond de school, zoals de kerstviering, Sinterklaas, project, avondvierdaagse, schoolschaatsen e.d. Hiervoor werken wij natuurlijk altijd samen met de teamleden van de school. Bij het overleg van de oudervereniging is altijd iemand van het team aanwezig ,of iemand van de werkgroep. Op deze manier blijven we op de hoogte van elkaars wel en wee en kunnen we elkaar waar nodig helpen.

Waarom een ouderbijdrage?

Voor een goed functioneren is de activitetiecommissie afhankelijk van de ouderbijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de begroting van het schooljaar. Dit gaat altijd in goed overleg met de medezeggenschapsraad. Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten betaald zoals de kerstviering, project, e.d. De grootste kostenpost is echter ieder jaar de schoolreis en de sinterklaasviering. Wij zijn ons er van bewust dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, maar aangezien de ouderbijdrage de kosten van al deze activiteiten dekt rekenen we op 100% deelname.