Schoolgids

Deze schoolgids is bestemd voor ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen en voor ouder(s) en
verzorger(s) van toekomstige leerlingen. Middels deze gids willen wij u informeren over de wijze waarop het onderwijs bij ons op school vorm wordt gegeven. Daarbij komen aan de orde:

  • De schoolorganisatie
  • De inrichting van het onderwijs
  • De gebruikte methodes
  • De onderwijsresultaten

Hieronder kunt u de nieuwste schoolgids downloaden of inzien: schoolgids-2022-2023