Informatie

Gymrooster Skoalle de Sinnewizer: Swingel Wijnjewoude

Tijden/dagen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

 

 

 

 

Hele dag voor alle groepen gymles door buursportcoach

gr. 5  08.30

gr. 4  09.15

gr. 3  10.15

gr. 6  11.00-11.45

gr. 8  12.30

gr. 7  13.15-14.00

 

 

10.45-11.45

Gr. 5

 

 

 

 

12.30-13.30

Gr 3

Gr. 6

 

 

 

13.30-14.30

Gr. 4

Gr. 7 & 8

 

 

 

Groep 1 en 2

       

08.30-10.00