0516 - 481666Welfingstrjitte 5, 9241 GM Wijnjewoudedirectie.desinnewizer@comprix.nl

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door de luizenouders. Als de luizenouders bij uw kind hoofdluis constateren krijgt u daar via school bericht van.

Mocht u tussendoor hoofdluis bij uw kind constateren, schroom niet en meld dit bij de leerkracht. De luizenouders gaan dan tussendoor een controle doen. 

Op de website van http://www.luizenkliniek.nl/ vindt u actuele informatie over voorkomen en behandeling van hoofdluis.