0516 - 481666Welfingstrjitte 5, 9241 GM Wijnjewoudedirectie.desinnewizer@comprix.nl

Leerlingenraad

Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. In een leerlingenraad zitten leerlingen van groep 5 t/m 8.