Informatie

Leerlingenraad

Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. In een leerlingenraad zitten leerlingen van groep 5 t/m 8.