0516 - 481666Welfingstrjitte 5, 9241 GM Wijnjewoudedirectie.desinnewizer@comprix.nl

Op de volgende site vindt u meer informatie over peuteropvang in Wijnjewoude: 

Buitenschoolse opvang

Wat is BSO?

Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 vóór en na schooltijd en in de vakanties, tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

De buitenschoolse opvang is gevestigd in de Telle in Wijnjewoude en wordt georganiseerd door Kinderopvang Esther.