Informatie

Team

Het team van Skoalle de Sinnewizer 2021-2022 

 • Groep 1: Lucie van der Meulen en Myrthe Klaster
 • Groep 2: Henny Hoekstra en Myrthe Klaster
 • Groep 3: Welmoed Bauer en Charlotte Alberts
 • Groep 4 Afke Stoker en Baukje Lindeboom
 • Groep 5 Eelkje Postma
 • Groep 6 Greethilda Rozema en Bert Nieuwenkamp
 • Groep 7 Pieter Tanja en Bert Nieuwenkamp
 • Groep 8 Gert Heuker en Bert Nieuwenkamp
 • Onderwijsassistent: Monique Noordhof
 • Ambulant/werkdrukuren Aukje Nauta
 • Intern begeleidster: Hiltsje Wieling (bovenbouw) en Charlotte Alberts (onderbouw)
 • Directieondersteuning: Gert Heuker
 • Directeur: Sylvia Bron