0516 - 481666Welfingstrjitte 5, 9241 GM Wijnjewoudedirectie.desinnewizer@comprix.nl

Om leuke activiteiten zoals schoolreizen, Sinterklaas- en Kerstviering te kunnen bekostigen int Skoalle de Sinnewizer een vrijwilige ouderbijdrage. 

Indien ouders de vrijwillige ouderbijdrage wegens omstandigheden niet kunnen voldoen, betekent dit niet, dat hun kinderen buitengesloten worden van activiteiten. Bij ons op school doen álle kinderen altijd mee!