0516 - 481666Welfingstrjitte 5, 9241 GM Wijnjewoudedirectie.desinnewizer@comprix.nl

Haar doelstellingen zijn:

  • de betrokkenheid van ouders bij school te bevorderen
  • het schoolteam ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten
  • de activiteiten worden gefinancierd door de vrijwillige bijdrage die ge├»nd word door de school

 

Wie zijn wij ?

De oudervereniging bestaat uit 5 leden.

Iedere ouder kan in principe tot de activiteitcommissie toetreden als er een vacature is. Indien de activiteitcommissie leden nodig heeft, wordt dit in de loop van het schooljaar bekend gemaakt.

Wat doen wij?

De activiteitencommissie houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten in en rond de school, zoals de kerstviering, Sinterklaas, Pasen en Koningspelen. Hiervoor werken wij natuurlijk altijd samen met de teamleden van de school. Bij het overleg van de AC is altijd iemand van het team aanwezig ,of iemand van de werkgroep. Op deze manier blijven we op de hoogte van elkaars wel en wee en kunnen we elkaar waar nodig helpen.

Waarom een ouderbijdrage?

Voor een goed functioneren is de activiteitencommissie afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de begroting van het schooljaar. Dit gaat altijd in goed overleg met de medezeggenschapsraad. Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten betaald zoals de kerstviering, Koningspelen, e.d. De grootste kostenpost is echter ieder jaar de schoolreis en de sinterklaasviering.