0516 - 481666Welfingstrjitte 5, 9241 GM Wijnjewoudedirectie.desinnewizer@comprix.nl

Omdat Skoalle de Sinnewizer een school is die per 1 augustus 2021 ontstaan is uit een fusie tussen cbs Votum Nostrum en obs It Twaspan zijn er (nog) geen inspectierapporten in te zien.