0516 - 481666Welfingstrjitte 5, 9241 GM Wijnjewoudedirectie.desinnewizer@comprix.nl

Hoe om te gaan met klachten?

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is naast de interne ook een externe klachtenregeling vastgesteld. Alle informatie vindt u op de website van Stichting Comprix.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: β€œde Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze  vertrouwenspersoon is Mw.  Marscha Eppenga. Zij is bereikbaar op werkdagen  van 08:30 tot 16:30 uur op telefoonnummer 0512 – 760 164

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl