0516 - 481666Welfingstrjitte 5, 9241 GM Wijnjewoudedirectie.desinnewizer@comprix.nl

Friese plaatsingswijzer

Het primair en voortgezet onderwijs in Friesland hebben samen een manier ontwikkeld om de advisering in groep 8 en de plaatsing in klas 1 van het voortgezet onderwijs nog beter te laten verlopen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen meteen op het meest passende onderwijsniveau in het vervolgonderwijs te laten instromen.

Alle informatie vindt u op de website van de Plaatsingswijzer: